ภาษาไทย อนุบาล 3

คุณสมบัติสินค้า:

แบบฝึกหัดวิชาภาษาไทย ชั้นอนุบาล 3

Share

Share

แบบฝึกหัดวิชาภาษาไทย ชั้นอนุบาล 3
ครอบคลุมเนื้อหาแบบเรียน

พยัญชนะไทย
สระไทย
สระ อะ สระ อิ สระ อี
สระเอะ สระเอ
ตัวสะกด
อ่านจับใจความ
เรียงประโยค
วรรณยุกต์
คำตรงกันข้าม
ฝึกเขียนคำพื้นฐาน
ลักษณนาม


ทั้งหมด 90 หน้าพร้อมเฉลย

 

 

 

Powered by MakeWebEasy.com