อังกฤษ ป.1

คุณสมบัติสินค้า:

แบบฝึกหัดวิชาอังกฤษ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

Share

หมวดหมู่ : ป.1 อังกฤษ สินค้า

Share

แบบฝึกหัดวิชาอังกฤษ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
ครอบคลุมเนื้อหาแบบเรียน

Alphabet
Action Verb
Article (a, an)
Demonstrative Pronouns (This, That, These, Those)
Verb to be (is, am, are)
Cardinal Number
Colors
Subject Pronoun
Can or Cannot
Has/Have
Occupation
Days of the week
Month of the year
Ordinal Number
ASEAN Countries
Parts of Body
Transportation
Preposition (in, on, under)
Opposite Word


ทั้งหมด 97 หน้า พร้อมเฉลย

 

Powered by MakeWebEasy.com