คณิต ป.1

คุณสมบัติสินค้า:

แบบฝึกหัดวิชาคณิตศาสตร์ ประถมศึกษาปีที่ 1

Share

Share

แบบฝึกหัดวิชาคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

ครอบคลุมเนื้อหาแบบเรียน

จำนวนนับ 1 ถึง 100
การเปรียบเทียบตัวเลข
การกระจายตัวเลข
การบวก (ไม่มีทด)
การลบ (ไม่มีทด)
โจทย์ปัญหา การบวก และการลบ
รูปเรขาคณิต
ความสัมพันธ์ของแบบรูป
การนับลดและการนับเพิ่มของตัวเลข
การวัดความยาว
การชั่งน้ำหนัก
โจทย์ปัญหา การวัดความยาว การชั่งน้ำหนัก
แผนภูมิรูปภาพ
การบวก การลบ เลข 2 ตอน
การบวก (มีทด)
การลบ (มีทด)
โจทย์ปัญหา การบวก และการลบ (มีทด)
การบวก การลบ เลข 2 ตอน (มีทด)
โจทย์ปัญหา การบวก และ การลบ เลข 2 ตอน (มีทด)


ทั้งหมด 103 หน้า พร้อมเฉลย

Powered by MakeWebEasy.com